Home

Een Digitaal Trivium

Welkom op de e-learning website van de opleiding GLTC van de Universiteit van Amsterdam. Op deze site worden in de komende tijd digitale modules aangeboden over allerlei onderwerpen uit de oudheid. Sommige daarvan zijn openbaar en goed te volgen voor studenten en belangstellenden zonder diepgaande kennis van de klassieken. Andere richten zich op studenten GLTC en kunnen alleen worden gevolgd met een goede basiskennis van de Latijnse en/of Griekse grammatica. Alle modules die momenteel worden aangeboden, bevinden zich nog in een testfase. Commentaar is daarom van harte welkom via het contactformulier op de site.

Om een module te volgen dien je je te registreren (via Sign up). Registreer je in dit stadium nog niet als student. Je ontvangt direct na registratie een e-mail met een link (check evt. je spambox). Door deze aan te klikken bevestig je je registratie. Vervolgens log je in (via Log in) met je mailadres en je wachtwoord.

Achtergrond

Het Trivium (lett. 'driesprong') was de basis van het onderwijs in de Europese middeleeuwen en renaissance. Het bestond uit een grondige scholing in de klassieke grammatica, retorica en dialectica (argumentatieleer). Bij de oprichting van universiteiten in Europa (waaronder ook het Athenaeum Illustre, voorloper van de UvA) is het Trivium steeds als uitgangspunt genomen. Binnen de drie categorieën werden allerlei propedeutische onderwerpen behandeld alvorens studenten zich gingen specialiseren. Veel van deze onderwerpen komen nog steeds - zij het in sterk veranderde vorm - voor in de universitaire bachelors. Per vakgebied hebben die onderwerpen hun weerslag gekregen in lexica en lesmethodes. Op deze website worden de onderwerpen op vernieuwende wijze aangeboden, met behulp van recent ontwikkelde theorieën. Daarmee is het Trivium in een nieuw jasje gestoken middels een multimediale leeromgeving, een weg in die nog niet eerder is bewandeld.

Latest additions

Introductie op de website

Een overzicht van de mogelijkheden

d.m.v. instructiefilm

Contractieregels

Griekse morfologie

Contractieregels

Retorica I

Inleiding in de antieke retorica

Aan de hand van Lysias' rede tegen Simon


About typing Greek